Partners

De Fronik Buurtboerderij wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en steun van onze verschillende partners. Daarvoor natuurlijk onze dank. Samenwerken aan een leefbare samenleving is wat ons bindt.

Gemeente Zaanstad

De gemeente heeft het mogelijk gemaakt om dit spontaan ontstaande buurt initiatief na al die jaren te formaliseren en zo voor de toekomst veilig te stellen.

Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en Arcadis

De adviseurs van KNHM helpen bij het ontwikkelen en opstellen van een plan van aanpak en business case. De experts van Arcadis helpen bij het doorrekenen van de bouwplannen. Dit alles doen zijn voor ons onbezoldigd.

Stadsherstel

Stadsherstel is onze partner bij de ontwikkeling van de boerderij. Zij restaureren het voorste gedeelte van de hooihuisboerderij. Zij staan ons met raad en daad bij in de verdere ontwikkeling van het hele terrein.

Heeren van Zorg

Onze betrouwbare partner in het begeleiden en ontmoeten van mensen met autisme.

H&NK architectuur en interieur

Martijn van der Hout en Tanja Nieuwenhuyzen Kruseman (tevens buurtbewoners!) zijn vanaf het begin betrokken bij het ontwerp van de boerderij.

Stam & Stam advocaten

Advocaten Pauline en Annemieke Stam voorzien ons van juridische advies en ondersteuning.

© Copyright - Fronik Buurtboerderij