Visie

In onze visie is ontmoeting het cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Door het ontmoeten voelen we ons gezien en gehoord, leren we nieuwe mensen kennen, komen in aanraking met onbekende levens, gedachten en ideeën. Daardoor groeien we, ontwikkelen we, en worden deel van het geheel. We doen het samen.

Missie

De vrijwilligers van de Fronikboerderij werken allemaal aan de gezamenlijke missie; de boerderij blijvend behouden als bijzondere ontmoetingsplek. Als je op de boerderij komt weet je het meteen, dit is een bijzondere plek. Hier komen we samen. Kinderen en dieren, dorp en stad, natuur en cultuur, Nederlands en buitenlands, arm en rijk, jong en oud, er is altijd voor iedereen plek.

We vinden het allemaal belangrijk dat de buurt de boerderij draagt en daarom zijn we geen sociale onderneming, maar dragen we allemaal als vrijwilliger bij, ieder op de manier die bij hem of haar past. Dat willen we ook zo houden. De kracht van de buurt komt hier tot uitdrukking.

© Copyright - Fronik Buurtboerderij