Wat wij doen

Na meer dan 10 jaar onofficiële en informele buurtactiviteiten op het terrein van de Fronik boerderij werd het tijd om het beheer, de ontwikkeling en het gebruik van de boerderij door de buurt te formaliseren. Daartoe is in augustus 2015 de Stichting Fronik Buurtboerderij opgericht. Zonder winstoogmerk, met een onbezoldigd (vrijwillig) bestuur en met als doel “het behoud en beheer van de Fronik boerderij”. Lees onze volledige visie en missie.

De stichting heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet om de boerderij voor de buurt te behouden. Het is gelukt om een manier te vinden om de ontmoeting tussen mensen, dieren, jongeren, ouderen, Zaankanters en migranten en stad en natuur, blijvend een toekomst te geven. Door het mogelijk maken van woningen voor mensen met een autistische stoornis en tegelijk een groot deel van de boerderij beschikbaar te houden voor en door de buurt is het mogelijk deze plek blijvend als ontmoetingsplek te bewaren. Daarin werken we samen met Stadsherstel en De Heeren van Zorg.

De stichting begeleidt en stuurt het proces van ontwikkeling dat plaats vindt en houdt daarbij het oorspronkelijk karakter van de boerderij, de belangen van de buurt en de charme van het ensemble scherp in het oog.

De stichting heeft per 1 januari 2019 de ANBI status.

© Copyright - Fronik Buurtboerderij