Fronik Buurtboerderij schoolvoorbeeld van participatie

We hebben de prijs voor het Noord-Hollands Provinciaal Herbestemmingsproject van het jaar gewonnen. De plannen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder actief burgerschap Rita Visscher-Noordzij vindt deze uitkomst een prachtvoorbeeld van succesvolle burgerparticipatie. ‘’Fronik is een uniek maatschappelijk initiatief: een Buurtboerderij op een prachtige locatie die woonruimte gaat bieden aan mensen met een autistische beperking. Een initiatief dat daarnaast ruimte biedt aan dagbestedingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen en verbindingen legt tussen buurtbewoners. De samenwerking tussen de verschillende instellingen op het terrein van zorg, welzijn en cultuur versterken elkaar. Het traject was lang en soms ingewikkeld, maar door de inspanningen van de verschillende partijen is de uitvoering in zicht.’’