FRONIK IN DE STEIGERS


Het is misschien niet direct te zien, maar de Fronik Buurtboerderij ontwikkelt zich.
De komende jaren worden het woonhuis, de aangrenzende stallen en het hoge hooihuis herbouwd tot zelfstandige woningen voor mensen met een autistische stoornis. Ook wordt er een gemeenschappelijke ruimte in het hooihuis gemaakt waar zowel de buurt als de bewoners gebruik van kunnen maken.
Een en ander neemt natuurlijk tijd in beslag maar langzaam zullen de veranderingen zichtbaar worden.
We hopen in 2020 Fronik Zorgwonen en Fronik Buurtboerderij op passende wijze te kunnen openen. Volg de ontwikkelingen op de voet via de nieuwsberichten op deze pagina.


Vergunningsaanvraag ingediend

Om alle plannen voor de boerderij ook uit te mogen voeren hebben we na maanden van hard
werken samen met Stadsherstel de vergunningsaanvraag bij de Gemeente Zaanstad ingediend. Het is nu wachten op de goedkeuring van de aanvraag door de Gemeente.

“Open Deur” bijeenkomst

De deur staat altijd open op de Fronik Buurtboerderij maar deze dag was dat nog iets meer dan anders. Tijdens een korte presentatie zijn we in gegaan op de stand van zaken.

Lees meer

Wind- en waterdicht

We werken samen met Stadsherstel langzaam, maar gestaag aan de voorbereidingen voor de verbouwing van de boerderij tot woningen voor een aantal mensen met een autistische beperking. Dat gaat nog wel even duren.

Lees meer

Ook raad stemt in

Ook de raad stemt unaniem in met ons plannen. Zij roemen onze lange adem, enthousiasme en ons nieuwe plan.

Lees meer

Het is gelukt!

Trots als een pauw zijn we! De Fronik buurtboerderij blijft definitief behouden voor de buurt. Het college van Burgemeester & Wethouders keurde het voorstel (de businesscase) dat we hebben ingediend samen met Stadsherstel en De Heeren van Zorg goed.

Lees meer

Buurt inloopavond op de boerderij

Op 11 mei 2017 hebben we een grote groep geïnteresseerde buurtbewoners op de hoogte gebracht van onze toekomstplannen samen met Stadsherstel en Heeren van Zorg. Het is mooi om de betrokkenheid te zien en samen te kijken hoe we gezamenlijk aan onze Fronik toekomst kunnen werken. Het is nu afwachten wat het college gaat beslissen.

Fronik Buurtboerderij schoolvoorbeeld van participatie

We hebben de prijs voor het Noord-Hollands Provinciaal Herbestemmingsproject van het jaar gewonnen. De plannen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees meer