FRONIK STAAT IN DE STEIGERS

Himalaya-bergen aan (klus)werk is al verzet, maar we zijn er nog niet.
Inmiddels is het goed te zien, de Fronik Buurtboerderij ontwikkelt zich.
De komende tijd worden het woonhuis, de aangrenzende stallen en het hoge hooihuis herbouwd tot zelfstandige woningen voor jongeren met autisme. Ook wordt er een gemeenschappelijke ruimte in het hooihuis gemaakt waar zowel de buurt als de bewoners gebruik van kunnen maken.
Een en ander neemt natuurlijk tijd in beslag maar langzaam zullen de veranderingen zichtbaar worden.
We hopen in 2020 Fronik Zorgwonen en Fronik Buurtboerderij op passende wijze te kunnen openen. Volg de ontwikkelingen op de voet via de nieuwsberichten op deze pagina.


Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief ontvang je deze berichten ook in je mailbox.


"Open Deur" bijeenkomst

De deur staat altijd open op de Fronik Buurtboerderij maar deze dag was dat nog iets meer dan anders. Tijdens een korte presentatie zijn we in gegaan op de stand van zaken. Buurtbewoners en voorbijgangers zien natuurlijk niet altijd…

Wind- en waterdicht

We werken samen met Stadsherstel langzaam, maar gestaag aan de voorbereidingen voor de verbouwing van de boerderij tot woningen voor een aantal mensen met een autistische beperking. Dat gaat nog wel even duren. Door Stadsherstel zal er…

Ook raad stemt in

Ook de raad stemt unaniem in met ons plannen. Zij roemen onze lange adem, enthousiasme en ons nieuwe plan. De boerderij wordt een monument. Stadsherstel zal de restauratie op zich nemen en er zullen tien woningen komen die geschikt zijn…

Het is gelukt!

Trots als een pauw zijn we! De Fronik buurtboerderij blijft definitief behouden voor de buurt. Het college van Burgemeester & Wethouders keurde het voorstel (de businesscase) dat we hebben ingediend samen met Stadsherstel en De Heeren van…

Buurt inloopavond op de boerderij

Op 11 mei 2017 hebben we een grote groep geïnteresseerde buurtbewoners op de hoogte gebracht van onze toekomstplannen samen met Stadsherstel en Heeren van Zorg. Het is mooi om de betrokkenheid te zien en samen te kijken hoe we gezamenlijk aan…

Fronik Buurtboerderij schoolvoorbeeld van participatie

We hebben de prijs voor het Noord-Hollands Provinciaal Herbestemmingsproject van het jaar gewonnen. De plannen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Wethouder actief burgerschap Rita Visscher-Noordzij vindt deze uitkomst…