Wat wij doen

In augustus 2015 is de Stichting Fronik Buurtboerderij opgericht. Zonder winstoogmerk, met een onbezoldigd (vrijwillig) bestuur en met als doel “het behoud en beheer van de Fronik boerderij”. Lees onze visie en missie.

Het is de stichting gelukt om de boerderij voor de buurt te behouden. Na een grote verbouwing van het voorhuis door Stadsherstel wonen er sinds 2021 jongvolwassenen met autisme. Zij ontvangen ambulante begeleiding van de De Heeren van Zorg. Wij zijn heel blij met de nieuwe bewoners en de samenwerking met Stadsherstel en de Heeren van Zorg.

Het achterste gedeelte wordt voor en door de buurt verbouwd waardoor dit een ontmoetingsplek blijft voor allen.

De stichting begeleidt en stuurt het proces van ontwikkeling dat plaats vindt en houdt daarbij het oorspronkelijk karakter van de boerderij, de belangen van de buurt en de charme van het ensemble scherp in het oog.

De stichting heeft per 1 januari 2019 de ANBI status.

Visie

In onze visie is ontmoeting het cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Door het ontmoeten voelen we ons gezien en gehoord, leren we nieuwe mensen kennen, komen in aanraking met onbekende levens, gedachten en ideeën. Daardoor groeien we, ontwikkelen we, en worden deel van het geheel. We doen het samen.

Missie

Als vrijwilligers van de Fronik Buurtboerderij werken we aan onze gezamenlijke missie; deze bijzondere ontmoetingsplek open en toegankelijk houden voor iedereen. Immers als je op de boerderij komt weet je het meteen, dit is een bijzondere plek. Hier komen we samen. Er is plek voor iedereen.

We vinden het belangrijk dat de buurt de boerderij draagt. We dragen allemaal als vrijwilliger bij, ieder op de manier die bij hem of haar past. Daar zijn we trots op.

Het bestuur

Dagelijks beheer

Dagelijks beheer

Linda Bloem

info@fronikboerderij.nl

35 jaar al weer woon ik aan de Westzanerdijk en recht tegenover de Fronik boerderij. 14 jaar geleden hielp ik af en toe mijn buurman Kees op de boerderij en inmiddels is dit een flinke uit de hand gelopen hobby geworden. Mijn drijfveer? Ik hou ervan om iets te doen voor de buurt, ben absoluut niet van het achterover leunen en wil graag mijn handen laten wapperen. Ik heb affiniteit met dieren, de natuur en ik ben een mensen-mens. Ik vind het prachtig om elke dag weer bezig te zijn om een klein stukje leefomgeving te verbeteren!

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Frank Wille van Toren

communicatie@fronikboerderij.nl

Voor mij, die heel lang in grote buitenlandse steden gewoond heeft, is de Fronik een bijzondere belevenis midden in een oer-Hollands polderlandschap.

De boerderij is met veel inzet in de afgelopen jaren enorm veranderd, evenals de buurt er omheen, waar ik heen geïmmigreerd ben. Met mijn dus soms andere kijk op dingen wil ik graag mijn steentje bijdragen om de functie van natuurbelevenis, gezamenlijke aanpak en samenkomst verder te ontwikkelen.

Ik vind het belangrijk om de openheid te behouden en voor iedereen een gezellige en toegankelijke omgeving te bieden.

Voorzitter/Penningmeester

Voorzitter/Penningmeester

Vacatures

secretaris@fronikboerderij.nl

Draag je het werk van de Fronik Buurtboerderij een warm hart toe en wil je ons ondersteunen in het bestuur? Neem dan contact met ons op en kom langs op een van onze bestuursvergaderingen. We kijken ernaar uit dat je ons bestuur komt versterken.

Secretaris stichting

Secretaris stichting

Dieuwke Bosmans

secretaris@fronikboerderij.nl

Ik raakte betrokken via de buurtbewoners bij de Crowdfundingsactie voor de Fronik in 2018. Wát een energie en enthousiasme bracht dat teweeg! De Fronik buurtboerderij weet heel veel verschillende mensen met verschillende interesses aan te trekken, waardoor het erg leuk is om erbij betrokken te zijn.

Ik zet me graag in om deze plek voor de buurt te behouden.

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een instelling een ANBI-status heeft, is dat aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

De stichting Fronik Buurtboerderij heeft per 1-1-2019 een ANBI-status.

Stichting Fronik Buurtboerderij
Westzanerdijk 150
1507 AL Zaandam
secretaris@fronikboerderij.nl

KvK 63865556
IBAN: NL65 RABO 0171685199 – Rabobank Zaanstreek
Fiscaal nummer (RSIN) 855432858

Het bestuur heeft geen recht op bezoldiging en is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig een administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. De administratie is vastgelegd in een online boekhoudprogramma. Handelingsbevoegdheden zijn notarieel vastgelegd d.d. 3 augustus 2015 bij akte ‘oprichting en statuten van de Stichting Fronik Buurtboerderij’.

Download Beleidsplan 2023 – 2028

Download Financieel jaarverslag 2022

Download Financieel jaarverslag 2021

Download Financieel jaarverslag 2020

Download Financieel jaarverslag 2019

Download Jaarverslag 2019

Download Financieel jaarverslag 2018

Download Financieel jaarverslag 2017

© Copyright - Fronik Buurtboerderij