Het is gelukt!

Trots als een pauw zijn we! De Fronik buurtboerderij blijft definitief behouden voor de buurt. Het college van Burgemeester & Wethouders keurde het voorstel (de businesscase) dat we hebben ingediend samen met Stadsherstel en De Heeren van Zorg goed.

Daarmee komt een einde aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van de Fronik Boerderij. De boerderij blijft een plaats waar de buurt elkaar ontmoet, de kinderen spelen en de dieren een plek hebben. De kano’s blijven, er is koffie en in de toekomst misschien wel appeltaart. Vrijwilligers en de buurt blijven de kern van de boerderij!