Stromend water stallen en museum

Onze nieuwe stallen zijn nu ook op de waterleiding aangesloten. Dat is natuurlijk voor onze vrijwillige dierenverzorgers een grote verlichting, want nu kunnen ze makkelijker de stallen schoon maken en het drinkwater voor onze dieren neerzetten. Voor het leggen van de leiding moest een greppel vanuit het museum gegraven worden.

De afwasbak in het museum heeft nu ook weer schoon drinkwater en is op de afvoer aangesloten. De koffie kan weer worden gezet! Dank aan onze vrijwilliger die de klus uitgevoerd heeft.