Ontheffing diersoorten

De doorloop van de omgevingsvergunning is in volle gang. Onderdeel hiervan is het flora en fauna onderzoek, waaruit voortvloeiend een ontheffing, om hierin geen vertraging op te lopen en de (ver)bouwactiviteiten te starten. Het betreft een aantal beschermde diersoorten waarvoor alternatieve broedgelegenheid voor het komende seizoen geplaatst moet worden. De mussenflats staan al een poosje bij de hooiberg en ook voor de kerkuilen waren al voor de winter de voorzieningen gereed. Nu ook de kasten voor de vleermuizen en gierzwaluwen zijn geplaatst is aan alle voorwaarden voldaan. Voor de betrokken vogels, goed broedseizoen gewenst en voor ons geen belemmeringen om later dit jaar de werkzaamheden op te starten!

Broedkasten vleermuizen