Verbouwing gaat echt van start

Het gaat gebeuren! Na jaren van voorbereiding en planning gaat het opknappen en verbouwen van de Fronik Buurtboerderij in september echt beginnen. Zoals bekend zal Stadsherstel het woonhuis, de stallen en het hooihuis verbouwen tot kleinschalige zorgwoningen. Wij starten met het opknappen van de grote schuren zodat de dieren daar een goed onderkomen vinden.

Aan alle voorbereidende voorwaarden is voldaan en afgelopen week is goedkeuring verleend aan Stichting Fronik Buurtboerderij op het Activiteitenbesluit voor het starten van een kleinschalige kinder-buurtboerderij. Ook de complete omgevingsvergunning voor zowel de buurtboerderij als de restauratie van het deel van Stadsherstel is verleend. Daar zijn we heel blij mee!

Alles loopt volgens planning zodat 1 september gestart kan worden met de werkzaamheden. Dit zal al snel voor iedereen zichtbaar zijn. Stadsherstel start op maandag 19 augustus met het inrichten van de bouwplaats.

Dit  is de planning:

  • 19 augustus 2019 : Start inrichten bouwplaats (bouwhekken, rijplaten, bouwketen, maaien, etc.)
  • september – december 2019: Funderingsherstel en Start opknappen schuren
  • december 2019 – april 2020: Cascoherstel
  • Vanaf april 2020: Inbouwen woningen en algemene ruimte

Stadsherstel komt met een brief voor alle omwonenden. Zodra die er is zullen we hem ook online publiceren.  Het wordt een drukke tijd op en rond de boerderij. We blijven natuurlijk gewoon open voor de gezelligheid, de eitjes, de kinderen en iedereen die wil samenkomen. Ook de workshops voor de kinderen, kookworkshop, buurt BBQ én de nieuwe burenborrel gaan gewoon door!