Voorbereiding Verbouwing

De voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden, na het definitief verkrijgen van de vergunning, zijn in volle gang. Stadsherstel heeft boringen laten uitvoeren om de funderingen nader te bepalen en ook de bestaande riolering is gecontroleerd. Alle bebouwingen aan de overkant van de boerderij zijn inmiddels verwijderd en we zijn druk met opruimen en verplaatsen om zoals de planning er nog steeds uitziet, in september aan de slag te gaan.