Stem jij op ons konijnenverblijf?

Wij dromen van een natuurlijk konijnenverblijf, en jij als Rabobank lid, kan ons helpen deze droom uit te laten komen.

In de natuur leven konijnen met hun familie in holen en niet in konijnenflats. We willen onze bezoekers de natuurlijke leefwijze van de konijnen laten ervaren. Onze vrijwilligers staan te trappelen om een nieuw konijnenverblijf te realiseren. Om dit mogelijk te maken is financiële hulp noodzakelijk voor de aanschaf van benodigde materialen en de huur van apparatuur.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Zaanstreek stelt EUR 65.000 beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in de Zaanstreek. De Rabobankleden bepalen welke vereniging of stichting een financiële bijdrage krijgt door hun stem uit te brengen. Alle leden van de Rabobank Zaanstreek hebben hier informatie over ontvangen. Voor meer informatie zie: www.rabobank.nl/lokale-bank/zaanstreek/

De Fronik Buurtboerderij doet ook mee aan deze actie. Je kunt stemmen op ons konijnenverblijf! Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne. Stem je op ons? Je kunt stemmen tot 17 september 2018.

Namens onze konijnen bedankt!