Tijdelijk geen eierenverkoop

Om te beginnen met het goede nieuws: het gaat goed met onze kippen! Onze verzorgers hebben ze in verband met de nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Noord-Holland op tijd kunnen ophokken. De toegang tot de kippenstallen is nu alleen toegestaan voor de verzorging van de dieren. De kippen zijn dus helaas niet meer buiten te zien.

Er is, anders dan voor de griep voor mensen, geen vaccinatie tegen vogelgriep beschikbaar. En het ophokken is dan ook echt nodig, want een pluimveebedrijf in de westelijke Zaanstreek is getroffen en moest geruimd worden.

Er geldt een bijzondere beperkingszone van 10 km rond dat getroffene bedrijf, waar helaas ook de Fronik Buurtboerderij binnen valt. Er mogen in die radius momenteel geen eieren verplaatst worden. Dat betreft dus ook onze verkoop van eieren.

Iedereen, die op dit moment eieren vervoert zou volgens de regels strafbaar zijn. Deze mededeling kregen wij van de verantwoordelijke wethouder.

Daarom hebben wij besloten voorlopig geen eieren meer te verkopen. Wij hopen dat het vervoersverbod snel weer kan worden opgeheven, zodat we snel weer eitjes kunnen verkopen!