ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een instelling een ANBI-status heeft, is dat aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

De stichting Fronik Buurtboerderij heeft per 1-1-2019 een ANBI-status.

Stichting Fronik Buurtboerderij
Westzanerdijk 150
1507 AL Zaandam
secretaris@fronikboerderij.nl

KvK 63865556
IBAN: NL65 RABO 0171685199 – Rabobank Zaanstreek
Fiscaal nummer (RSIN) 855432858

Bestuur

Inez Weetink voorzitter voorzitter@fronikboerderij.nl
Dieuwke Bosmans secretaris secretaris@fronikboerderij.nl
Linda Bloem penningmeester info@fronikboerderij.nl
Frank Wille van Toren algemeen bestuurslid communicatie@fronikboerderij.nl

Het bestuur heeft geen recht op bezoldiging en is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig een administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. De administratie is vastgelegd in een online boekhoudprogramma. Handelingsbevoegdheden zijn notarieel vastgelegd d.d. 3 augustus 2015 bij akte ‘oprichting en statuten van de Stichting Fronik Buurtboerderij’.

Download Financieel jaarverslag 2019

Download Jaarverslag 2019

Download Financieel jaarverslag 2018

Download Financieel jaarverslag 2017

© Copyright - Fronik Buurtboerderij