ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een instelling een ANBI-status heeft, is dat aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

De stichting Fronik Buurtboerderij is in aanmelding voor een ANBI-status, we verwachten dat deze binnenkort rond is.

Stichting Fronik Buurtboerderij
Westzanerdijk 150
1507 AL Zaandam
secretaris@fronikboerderij.nl

KvK 63865556
IBAN: NL65 RABO 0171685199
Fiscaal nummer (RSIN) 855432858

Bestuur

Edwin Herzberg voorzitter
Mechel Mangelmans secretaris
Linda Bloem algemeen bestuurslid
Jerome den Enting algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft geen recht op bezoldiging.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig een administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. De administratie is vastgelegd in kas- en bankboek. De handelingsbevoegdheden zijn notarieel vastgelegd d.d. 3-8-2015 bij akte oprichting en statuten van de Stichting Fronik Buurtboerderij.

© Copyright - Fronik Buurtboerderij